KALİTE POLİTİKAMIZ

ŞİRKETİMİZ;

 • Sektörde işini iyi bilen, iyi yapan, takip eden, sonuçlandıran uzman bir kuruluş olmayı,
 • Müşteri isteklerini göz önünde bulundurarak KALİTE – HIZ ölçüsünü bir arada götürmeyi,
 • Taahhüt ettiği işleri zamanında iyi bir ekip çalışması ile yerine getirmeyi,
 • İşlerini kurmuş olduğu Kalite Yönetim Sistemi esaslarına göre yürütmeyi ve sistemi sürekli geliştirmeyi,
 • Sürekli eğitim vererek sistemi sürekli iyileştirmeyi,
 • Ülke ekonomisine katma değer sağlar,
 • Topluma ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde olarak, sürdürülebilir gelişmeyi yaşam şekli olarak belirler,
 • Sürekli gelişmeyi esas alarak “hatasız iş” yapmayı hedefler,
 • Maliyetleri düşürerek, verimliliği ve uzun vadeli karlılığı arttırmayı, şirketimizin ve çalışanlarının geleceğini güven altına almayı hedefler,
 • Tedarikçilerle karşılıklı iş birliği ve güven içerisinde çalışır,
 • Şirketimiz kültürünün yapı taşı olan çalışanların motivasyonu yüksek, katılımcı, paylaşımcı, yaratıcı ve kendini sürekli yenileyen ekip üyeleri olmalarını sağlamak için gerekli ortamı sağlar,
 • Kalite yönetim sistem dokümantasyonuna uygun çalışmayı, etkinliğini iç denetimlerle kontrol etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 • Gerçekleştirdiği faaliyetlerde, uluslararası sektörün kullandığı en yüksek teknolojiyi ve sektörün en iyi ürünlerini müşterilerimizin kullanımına sunarız.
 • Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunması amacıyla gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde oluşan bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişebilirliğini sağlarız.
 • Firmamızın gelişmesinde ulusal ve uluslararası standartları benimseriz.
 • Ulusal ve uluslararası pazarlarda aranılan firma olmamızı sağlayan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin farkındalığını, her yıl yenilenen eğitimlerle arttırır ve geliştiririz.
 • Bilgi Güvenliği çalışmalarını Ekip çalışması anlayışıyla yürütür ve yaşatırız.
 • Bilgi işlem teknolojilerimizi sürekli yeniler ve iyileştiririz.
 • Bilgi güvenliğine ilişkin riskleri yönetiriz, bilginin korunması için sürekli iyileştirme anlayışıyla çalışmalar yaparız.
 • Firmamızın güvenilirliğini ve imajını korumak için Bilgi Güvenliği Kurallarına tam uyum içinde çalışırız.
 • Mevzuat, Standart ve üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde Bilgi Güvenliğiyle ilgili belirlenmiş şartlara uygunluğu sağlarız.