Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ
-          Şirketimiz; Sektörde işini iyi bilen, iyi yapan, takip eden, sonuçlandıran uzman bir kuruluş olmayı,
-          Müşteri isteklerini göz önünde bulundurarak KALİTE – HIZ ölçüsünü bir arada götürmeyi,
-          Taahhüt ettiği işleri zamanında iyi bir ekip çalışması ile yerine getirmeyi,
-          İşlerini kurmuş olduğu Kalite Yönetim Sistemi esaslarına göre yürütmeyi ve sistemi sürekli geliştirmeyi,
-          Sürekli eğitim vererek sistemi sürekli iyileştirmeyi,
-          Ülke ekonomisine katma değer sağlar,
-          Topluma ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde olarak, sürdürülebilir gelişmeyi yaşam şekli olarak belirler,
-          Sürekli gelişmeyi esas alarak “hatasız iş” yapmayı hedefler,
-          Maliyetleri düşürerek, verimliliği ve uzun vadeli karlılığı arttırmayı, şirketimizin ve çalışanlarının geleceğini güven altına almayı hedefler,
-          Tedarikçilerle karşılıklı iş birliği ve güven içerisinde çalışır,
-          Şirketimiz kültürünün yapı taşı olan çalışanların motivasyonu yüksek, katılımcı, paylaşımcı, yaratıcı ve kendini sürekli yenileyen ekip üyeleri olmalarını sağlamak için gerekli ortamı sağlar,
-          Kalite yönetim sistem dokümantasyonuna uygun çalışmayı, etkinliğini iç denetimlerle kontrol etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ


-         
Gerçekleştirdiği faaliyetlerde, uluslararası sektörün kullandığı en yüksek teknolojiyi ve sektörün en iyi ürünlerini müşterilerimizin kullanımına sunarız.
-          Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunması amacıyla gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde oluşan bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişebilirliğini sağlarız.
-          Firmamızın gelişmesinde ulusal ve uluslararası standartları benimseriz.
-          Ulusal ve uluslararası pazarlarda aranılan firma olmamızı sağlayan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin farkındalığını, her yıl yenilenen eğitimlerle arttırır ve geliştiririz.
-          Bilgi Güvenliği çalışmalarını Ekip çalışması anlayışıyla yürütür ve yaşatırız.
-          Bilgi işlem teknolojilerimizi sürekli yeniler ve iyileştiririz.
-          Bilgi güvenliğine ilişkin riskleri yönetiriz, bilginin korunması için sürekli iyileştirme anlayışıyla çalışmalar yaparız.
-          Firmamızın güvenilirliğini ve imajını korumak için Bilgi Güvenliği Kurallarına tam uyum içinde çalışırız.
-          Mevzuat, Standart ve üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde Bilgi Güvenliğiyle ilgili belirlenmiş şartlara uygunluğu sağlarız.