İADE VE İPTAL KOŞULLARI

1. Sözleşme İlişkisinin Lisans Kullanıcı Tarafından Sonlandırılması

1.1. Lisans Kullanıcıları diledikleri zaman sözleşmeyi feshedebilirler.

1.2. Fesih sonucu ödeme iadesi talep ederlerse iş bu iade/iptal sürecinin uygulanacağını peşin olarak kabul ve taahhüt ederler.

1.3.Sözleşme yapıldığı gün yapılan iptal talebinde lisans tutarının tamamı iade edilir.

1.4. Sözleşmenin yapıldığı günü geçen iptal taleplerinde lisans kullanıcısı iptal talebinde bulunabilir ancak ücret iadesi alamaz.


2. Sözleşme İlişkisinin Tekkart Tarafından Sonlandırılması:

2.1. Tekkart, Lisans Kullanıcılarının sözleşme hükümlerine aykırı davrandığını tespit etmesi halinde süresinden önce Lisans Kullanım Sözleşmesi‘ni herhangi bir zamanda bildirimsiz olarak feshetme ve kullanıcının hesaplarını dondurma ve ücret iadesi yapmama hakkına sahiptir. Ayrıca aşağıdaki durumlarda fesih sebebi olarak uygulanır.

2.2. Lisans Kullanıcısının, iş bu sözleşmenin aksine siteme üye yaparken veya tavsiye eden olurken üyelere veya tavsiye edilene yanlış bilgi vermesi.

2.3. Lisans kullanıcıları sisteme kaydolurken kendisine ait olmayan bilgileri kullanması

2.4. Lisans Kullanıcısının Tekkart’ın onayının olmadığı ve/veya Tekkart tarafından düzenlenmemiş iletişim, web ve sosyal medya materyallerini kullanması.

2.5. Lisanslı Kullanıcı, kasıtlı olarak işlemiş olduğu bir suçtan hüküm giymesi ve bunun niteliği; (i) Tekkart aleyhine ve/veya (ii) İşbu Tekkart Lisans Kullanıcısı Sözleşmesi uyarınca satış faaliyetlerinin ifası ile bağlantılı, (iii) Lisans Kullanıcısı’ nin işbu Tekkart Lisans Kullanım Sözleşmesi çerçevesindeki faaliyetleri ile somut bir bağlantısı olması (örneğin dolandırıcılık gibi mal varlığına karşı işlenen suçlar) ya da (iv)Tekkart’ın karşılıklı güveninin yok olması ya da itibarının zarar görmesi,

2.6. Lisans Kullanıcısı‘nın, sözleşmesel olarak mutabık kalınan bir alacak talebini veya bunun önemli bir bölümünü ödeme konusunda temerrüde düşmesi