İADE VE İPTAL KOŞULLARI

1. Sözleşme İlişkisinin Lisans Kullanıcı Tarafından Sonlandırılması


Lisans Kullanıcıları diledikleri zaman sözleşmeyi feshedebilirler. Fesih sonucu ödeme iadesi talep ederlerse aşağıdaki sürecin uygulanacağını peşin olarak kabul ve taahhüt ederler.


1.1. Profesyonel ve Platin Lisans Kullanıcıları için:
1.1.1. Sözleşme yapıldığı gün yapılan iptal talebinde lisans tutarının tamamı iade edilir.
1.1.2. 2-14 gün arası yapılan iptal talebinde lisans tutarından %15 kesinti yapılır.
1.1.3. 14. günden sonra yapılan fesihlerde lisans kullanım bedelleri iade edilmez. Lisans Kullanıcıları bunu kabul eder.
1.1.4. Sözleşmenin yapıldığı tarih birinci gün kabul edilir.


1.2. Standart Lisans Kullanıcıları için:
1.2.1. 14 gün içinde yapılan iptal talebinde lisans tutarının tamamı iade edilir.
1.2.2. 14. günden sonra yapılan fesihlerde lisans kullanım bedelleri iade edilmez. Lisans Kullanıcıları bunu kabul eder.
1.2.3. Sözleşmenin yapıldığı tarih birinci gün kabul edilir.
1.2.4. Sözleşme tarihi ile iptal tarihi arasında ay değişirse kesinti yapılacak tutarlara KDV ve Gelir vergileri de dâhil edilir.
1.2.5. Sözleşme sürecinde Tekkart lisans ve kesinti bedellerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


1.3. Üye İşyeri Lisans Kullanıcıları için
1.3.1. Üye İşyeri Lisans kullanıcısı üyeliğini başlattığı tarih itibariyle herhangi bir nedenle lisansını sonlandırmak istediğinde lisans bedeli iade edilmez.
1.3.2. Üyeişyeri lisansı sonlandırıldığında üyeişyerinin ön ödemesinden kalan meblağ firma banka hesabına gönderilir.


1.4. Tekkart Fırsat Sanal Mağaza Lisans Kullanıcısı için;
1.4.1. Bu kategorideki bir lisans kullanıcısı herhangi bir iade iptal talep edemez.


2. Sözleşme İlişkisinin Tekkart Tarafından Sonlandırılması:2.1. Tekkart, Lisans Kullanıcılarının sözleşme hükümlerine aykırı davrandığını tespit etmesi halinde süresinden önce Lisans Kullanım Sözleşmesi‘ni her hangi bir zamanda bildirimsiz olarak feshetme ve kullanıcının hesaplarını dondurma ve ücret iadesi yapmama hakkına sahiptir. Ayrıca aşağıdaki durumlarda fesih sebebi olarak uygulanır.


2.2. Lisans Kullanıcısının, iş bu sözleşmenin aksine siteme üye yaparken ve ya tavsiye eden olurken üyelere veya tavsiye edilene yanlış bilgi vermesi.


2.3. Lisans kullanıcıları sisteme kaydolurken kendisine ait olmayan bilgileri kullanması


2.4. Lisans Kullanıcısının Tekkart’ın onayının olmadığı ve/veya Tekkart tarafından düzenlenmemiş iletişim, web ve sosyal medya materyallerini kullanması.


2.5. Lisanslı Kullanıcı, kasıtlı olarak işlemiş olduğu bir suçtan hüküm giymesi ve bunun niteliği; (i) Tekkart aleyhine ve/veya (ii) İşbu Tekkart Lisans Kullanıcısı Sözleşmesi uyarınca satış faaliyetlerinin ifası ile bağlantılı, (iii) Lisans Kullanıcısı’ nin işbu Tekkart Lisans Kullanım Sözleşmesi çerçevesindeki faaliyetleri ile somut bir bağlantısı olması (örneğin dolandırıcılık gibi mal varlığına karşı işlenen suçlar) ya da (iv)Tekkart’ın karşılıklı güveninin yok olması ya da itibarının zarar görmesi,


2.6. Lisans Kullanıcısı‘nın, sözleşmesel olarak mutabık kalınan bir alacak talebini veya bunun önemli bir bölümünü ödeme konusunda temerrüde düşmesi.